Formerende partijen bereiken akkoord voor duurzame samenwerking

De formerende partijen CDA, D66, VVD, GL en PvdA hebben een akkoord bereikt voor een duurzame politieke samenwerking, met als doel om met een stabiele coalitie en een voltallig college de uitdagingen van de komende jaren tegemoet te gaan. Dankzij een open en constructieve opstelling van alle betrokken partijen zijn er in een relatief korte tijd heldere en inhoudelijke afspraken gemaakt op het gebied van financiën, wonen, duurzaamheid, sociaal domein en de andere kerntaken van de gemeente, zowel op de korte als op de middellange termijn. Karel Grimm (VVD) en Evert Westerbeek (D66) vullen de bestaande ploeg aan. Samen met Wijnte Hol (CDA), Chantal Theunissen (CDA) en Rik van den Dam (GL-PvdA) staat er een stevig en daadkrachtig college. Met deze nieuwe coalitie en dit nieuwe college kunnen de inwoners van Overbetuwe het vertrouwen houden dat politiek en bestuur zich volledig blijven inzetten voor het algemeen belang. Het nieuwe coalitieprogramma wordt zondag 30 juni om 09.30 uur openbaar gepresenteerd en ondertekend door de formerende partijen. In het kader van de openheid en transparantie die deze coalitie wil betrachten zal in september het coalitieprogramma door de voltallige raad besproken worden, om aan alle raadsfracties de mogelijkheid te geven om in een openbaar debat hun visie te delen.