Veel gerealiseerd

In de afgelopen periode is er veel werk verzet door CDA Overbetuwe. Ons vorige verkiezingsprogramma is bijna geheel gerealiseerd of er wordt nog volop aan gewerkt. We zijn trots op de mooie multifunctionele centra in diverse dorpen in Overbetuwe en op de investeringen in sport. De stationsomgeving in Elst met een dependance van ziekenhuis Rijnstate is een verrijking voor onze gemeente. Vanzelfsprekend staan we niet stil en blijven we investeren in alle kernen.

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven te wonen in onze mooie gemeente, is een vergroting van het woningaanbod in alle kernen nodig. Verduurzaming en beter omgaan met natuurlijke hulpbronnen zoals energie hoort daar bij. Uiteindelijk gaat het om mensen. Een bloeiend verenigingsleven waar je met elkaar in gesprek kunt zijn is essentieel, net als een goed sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben. Hier gaan wij als CDA Overbetuwe de komende jaren vol op inzetten!

Lees er meer over in ons verkiezingsprogramma 2022-2026 “Kiezen voor lokaal”

uitgangspunten

Wij delen een viertal uitgangspunten die de basis zijn voor ons handelen. U kunt erop vertrouwen dat wij deze uitgangspunten altijd zullen gebruiken om situaties te weloverwogen te beoordelen en keuzes te maken. De uitgangspunten ‘rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit’, horen bij de christendemocratie maar zijn herkenbaar voor iedereen, ongeacht geloof, herkomst of levenswijze. Niet voor niets willen wij dat iedereen die deze vier uitgangspunten onderschrijft, zich bij ons als CDA Overbetuwe welkom voelt.

Rentmeesterschap

We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Voor een leefbaar Overbetuwe nu en in de toekomst.

Meer informatie? Klik hier 

Gespreide verantwoordelijkheid

De overheid geeft mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En zij geven op hun beurt de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles moet met regels en wetten voorgeschreven worden. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

Meer informatie? Klik hier 

Publieke gerechtigheid

De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

Meer informatie? Klik hier 

Solidariteit

Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Wij vinden onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk. In Overbetuwe kijken we om naar elkaar en mag iedereen er zijn.

Meer informatie? Klik hier