Schriftelijke Vragen – Voortgang Woningbouw Overbetuwe

– 20 juni 2023-

Namens de CDA fractie hebben Harm van der Weijden en Tim Bekker schriftelijke vragen gesteld aan de portefeuillehouder Wonen. Hieronder kunt u deze terugvinden, we hopen zo snel mogelijk antwoorden met u te kunnen delen.

“Op dit moment heeft de gemeente Overbetuwe diverse woningbouwprojecten verspreid over de gemeente. Het doel is deze projecten te versnellen en zo 1000 kwalitatieve en duurzame woningen te realiseren in deze raadsperiode. Daarbij ligt de nadruk op woningen voor starters, sociale woningbouw en seniorenwoningen.”

Op dit citaat uit zowel het coalititeprogramma als het uitvoeringsprogramma wil het CDA graag even verder inzoomen. Wij zijn ruim een jaar verder, maar een concrete uitwerking in perspectief voor onze inwoners, of daadwerkelijke projecten is nog verre van zichtbaar. Er is ook vele malen ingesproken met uitgebreide vragen om perspectief, inwoners komen zelf met initiatieven. Dat die wellicht niet volledig passen in de kaders van ons beleid moet niet betekenen dat die op de achtergrond geraken. Deze tekenen van onze inwoners hebben maar 1 doel, ze zoeken naar progressie, perspectief, passende woningen voor hun kinderen, hun ouders, maar ook zeker zij zelf.

Daarnaast valt in het nieuws regelmatig een bericht te vinden over progressie, perspectief of een nieuw initiatief te lezen van onze buurtgemeenten, zo laatst nog 167 appartementen naast Station Lent voor starters en senioren. Waarbij de vraag onder inwoners vanuit onze gemeente alleen maar groter wordt, waar blijven wij?!

Om deze reden hebben wij een aantal vragen opgesteld met als doel perspectief te kunnen geven aan onze inwoners, zij verdienen dat, en bovenstaand citaat is daar ook een flinke belofte van vanuit het college.

 1. Kunt u inzichtelijk maken(concreet via deze antwoorden, en niet later via de Gelderlander), met een tijdslijn in jaren t/m 2026, welke bouwprojecten in welk jaar zullen starten, om hoeveel en wat voor type woningen dit zal gaan, met in totaal uitkomend op de belofte van de realisatie van 1000 woningen binnen deze raadsperiode?
 2. Kunt u inzichtelijk maken hoeveel initiatieven deze raadsperiode zijn binnengekomen bij de regiekamer naar concrete woningbouwprojecten(alle woonvormen, inclusief tiny houses)?
  1. Hoeveel zijn er hiervan goedgekeurd, en welke projecten zijn dit dan?
  2. Hoeveel zijn er afgekeurd, om welke reden, en zit hier een patroon in?
 3. Hoe reflecteert de portefeuillehouder zelf op de progressie die er tot op heden is gemaakt in de woningbouw?
  1. Is er volgens u voldoende gebouwd of gepland?
  2. Is de afwachtende houding richting initiatiefnemers de juiste en waarom?
  3. Moeten we niet gewoon doorpakken in plaats van alleen maar ronde tafelgesprekken houden(problemen oplossen als we ze tegenkomen in plaats van alle problemen compleet proberen uit te bannen met als gevolg dat we überhaupt niet vooruit komen)?