Update Raadsvergadering Mei

– 07 Juni 2023 –

Eensgezindheid?

Afgelopen dinsdagavond 30 mei is er weer een raadsvergadering geweest. De vergadering verliep overwegend soepel en de raadsleden waren het op veel punten met elkaar eens. Diverse punten waren direct op de agenda geplaatst zonder dat hier een voorronde voor is geweest. Hierdoor moeten deze onderwerpen direct in de raad worden besproken als bespreekstuk. Al deze agendapunten werden unaniem aangenomen zonder al teveel vuurwerk. Zou samen aan zet dan toch gaan werken?

Een belangrijk punt voor het CDA was de vaststelling van de nieuwe uitgangspunten van het Welstand-beleid. Vanuit de komst van de nieuwe Omgevingswet moet de gemeente de regelgeving m.b.t. welstand herzien. Hier zijn diverse smaken in, van heel strikt tot minimaal. Na een stevige voorronde en de toezegging van de wethouder om samen met een bureau naar een beleid te streven om meer ruimte voor initiatiefnemers te geven en minder regels te gaan opstellen kon dit stuk als hamerstuk naar de raad. Als CDA vinden wij duurzaam en energie neutraal bouwen belangrijker dan sommige uiterlijke keuzes bij de bouw van een huis, omdat dit volgens de Welstand beter in het straatbeeld past. Over smaak valt te twisten maar sommige keuzes zorgen in sommige gevallen voor extra vertraging, kosten en frustratie bij initiatiefnemers. Wij zijn van mening dat Welstand tot het minimale beperkt moet worden en alleen gebruikt mag worden om bepaalde dorpsgezichten te waarborgen. Alles wat buiten deze kaders valt zou naar ons inzien welstandsvrij moeten zijn.

Een wenselijke situatie zou zijn dat er een type goedkeuring op een woning komt, zoals bij auto’s. Wanneer deze woning goedgekeurd is in bijvoorbeeld Groningen en aan de Nederlandse bouwnormen voldoet, mag hij ook in andere gemeentes worden gebouwd. Op deze wijze worden de processen rondom de vergunningverlening  sneller en goedkoper omdat de toetsing aan de norm slechts één keer hoeft plaats te vinden. Op deze wijze kunnen wij onze doelstellingen voor het bouwen van nieuwe woningen makkelijker halen en hiermee meer mensen in Overbetuwe een fijne plek om te wonen bieden.

– Harm van der Weijden, Raadslid