Update Wethouder Teunissen – Inclusieve Samenleving

– 03 April 2023 –

Vorige week was onze Wethouder, Chantal Teunissen in gesprek met minister Hanke Bruins Slot over de inclusieve samenleving tijdens de themabijeenkomst Gemeenten en bestrijding discriminatie en racisme van het Platform Gemeenten & Mensenrechten.

In Overbetuwe staan we voor een inclusieve samenleving. We streven naar een inclusieve cultuur waarin verschillen (waaronder gender, geaardheid, leeftijd, culturele achtergrond of kwetsbaarheid) worden erkend, gerespecteerd en benut. Deze dag was een mooie kans om onder andere met bestuurders van andere gemeenten van dezelfde omvang te praten over hun aanpak.

Grote dank aan Rabin S. Baldewsingh voor de gedreven bijdrage aan het programma en Frank Speel bedankt voor de foto!