Motie CDA – Naderingsroute Schiphol over Overbetuwe

– 20 Maart 2023 –

Afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering heeft Harm van der Weijden namens het CDA een motie ingediend over de aankomende luchtruim herziening boven Nederland. Dit was daarnaast zijn maidenspeech in de gemeenteraad, een mooi moment. Het doel van deze motie is het laten onderzoeken van de mogelijke impact op de gemeente Overbetuwe. Het CDA is van mening dat onze inwoners zo min mogelijk last moeten krijgen van de invoering van deze route. Deze motie is raadsbreed aangenomen. Vind hieronder Harm zijn inbreng:

Voor u ligt een motie buiten de agenda betreffende de luchtruimherziening boven Nederland met een vierde aanvliegroute die mogelijk invloed kan hebben op onze en omliggende gemeenten. Zoals u kunt lezen in de motie en de toelichting, zijn er nog veel onduidelijkheden over deze vierde aanvliegroute en de impact die deze zal hebben op gemeenten waar deze route over zal komen. Om er voor te zorgen dat we zo vroeg mogelijk invloed op de initiële besluitvorming hebben,  dienen wij als CDA samen met GroenLinks en GBO … deze motie in.

Dit jaar zal er een begin gemaakt worden aan de invulling van deze route. Daarom vinden wij het als CDA erg belangrijk dat we samen met andere gemeenten optrekken, en aan tafel zitten om te zorgen dat de impact voor onze inwoners en natuur tot het minimum beperkt zal worden.

Wat houdt de verandering voor ons in?

De luchtruimherziening sorteert voor op de komst van een vierde Initial Approach Fix: ZUDOS. Dit wordt mogelijk gemaakt door het verplaatsen van militair luchtruim van het Rivieren gebied naar de Noordzee. Omdat het huidig oefengebied te klein is voor de F35.

Het idee achter de vierde naderingsroute is het aanbieden van directere routes, wat resulteert in een vermindering in brandstofgebruik en emissies. Daarnaast past de herziening in de toekomstige plannen voor een Single European Sky (één groot Europees luchtruim), wat naar verwachting voor significante emissieverlaging zal zorgen. ZUDOS wordt in ieder geval relevant voor vluchten vanuit centraal Europa, het Midden-Oosten en verder. Naar verwachting gaat het om 19% van de arriverende vluchten, dit zijn ongeveer 120 vluchten per dag.

Kijkend naar de huidige naderingsroutes is de verwachting dat Overbetuwe ongeveer op de grens van het aanliggend en tussenliggend luchtruim komt. In de huidige situatie zou dat betekenen dat vliegtuigen op ongeveer 10-12.000 voet (3,05-3,66 kilometer) hoogte over de gemeente vliegen, tenzij anders geïnstrueerd. Het minimum is echter 7.000 voet (2,13 kilometer).

Samenvattend, wij als CDA fractie zouden graag zien dat de minimale doorvlieghoogte van 7.000ft naar 10.000ft of 12.000ft gaat in verband met mogelijke geluidshinder voor onze inwoners op een lagere vlieghoogte. Om dit te bewerkstellen moeten gemeenten en provincies dit samen aankaarten bij het rijk omdat dit besluit in algemeen dagelijks bestuur wordt genomen en niet via de Tweede Kamer loopt. Daarnaast zijn er momenteel veel onduidelijkheden die wij graag op korte termijn verduidelijkt zien worden. Wanneer er relevante ontwikkelingen en momenten van inspraak of besluitvorming zich voordoen zien we graag dat wij als raad actief worden geïnformeerd.