Update Raadsvergadering Februari

– 15 Maart 2023 –

Op dinsdagavond 7 februari was alweer de tweede raadsvergadering van 2023. Ondanks de korte agenda waren er zeker een aantal leuke onderwerpen.

Door ons raadslid Richard Beune werden medewerkers van de gemeente in het zonnetje gezet. Tijdens de uitreiking van het beste raadsvoorstel ingeleid door een gedicht over James Bond werd uiteindelijk de prijs voor beste raadsvoorstel 2022 uitgereikt aan mevrouw Grootel, van harte gefeliciteerd!

Later kwam het hart van Oosterhout aan bod. Hier sprak iedereen zich vrij unaniem uit op een motie door ons als CDA ingediend dat een exploitatie overzicht en begroting nodig is. In de tussentijd kan er wel gestart worden met deel 1, de verplaatsing van de Schakel naar de Leonarduskerk. Hier zijn wij als CDA erg blij mee!

Tot slot was er nog een motie buiten de agenda(nood lokalen voor het westeraam). Tijdens de discussie over de motie beweerde BOB dat je als inwoner van de Westeraam er vanuit mag gaan dat je veiliger fietsroutes naar school heb dan een inwoner die in Oosterhout of Randwijk woont. Door alle andere partijen werd erg verontwaardigd gereageerd op dit suggestieve privilege. Daarnaast werd door mevr Bruinsma van Groen Links terecht aangekaart dat veiligheid ontstaat door de gebruikers van de weg en niet door inrichting. Alle wegen zijn per definitie veilig,  omdat ze aan bestaande regelgeving voldoen. Uiteindelijk is de motie door BOB aangehouden en zal door middel van schriftelijke vragen gekeken worden of er verdere mogelijkheden zijn voor noodlokalen.

– Harm van der Weijden, Raadslid