Sporten en bewegen

Sport brengt mensen letterlijk in beweging, draagt bij aan gezondheid, maar zorgt ook voor ontspanning en ontmoeting. Het heeft daarmee een grote maatschappelijke waarde en voorkomt gezondheidsproblemen.

Wij vinden het belangrijk om alle inwoners van onze gemeente plezier te bieden in sport en bewegen. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, laagdrempelig, betaalbaar en in een veilige en gezonde omgeving.

Met een warm hart voor sport hebben wij ons altijd sterk gemaakt voor sport en onze verenigingen. Dat heeft vruchten afgeworpen. Door dit beleid liggen de sportvelden en de sportaccommodaties er prima bij. Daarnaast worden de verenigingen goed gefaciliteerd en ondersteund.

Door de coronapandemie is het sport- en beweeggedrag van onze inwoners veranderd. Deels wordt er minder gesport en deels is het verplaatst naar sporten en bewegen in de buitenruimte. Een andere ontwikkeling is dat ouderen langer actief blijven, terwijl de motorische vaardigheden van kinderen afnemen. Kinderen bewegen minder en spelen minder buiten. Dat baart zorgen.

 

Verenigingen staan voor grote uitdagingen omdat de vrijwilligers de motor zijn van veel verenigingen.

Helaas zien we binnen veel verenigingen het aantal vrijwilligers afnemen. Dat vraagt om actie en een andere benadering.

Eind 2021 presenteerde Wijnte Hol als wethouder Sport zijn sport- en beweegnota. Hier hebben wij van harte mee ingestemd.

De komende periode gaan wij ons extra inzetten voor een nog beter sportklimaat voor jong en oud, vitale verenigingen en een duurzame sportinfrastructuur!

 

Wij kiezen daarom met het 15 puntenplan voor het volgende:

 • Huren van velden en zalen gelijk houden (geen verhogingen anders dan inflatiecorrectie).
 • Tennisverenigingen vrijstellen van pachtvergoedingen voor het gebruik van gemeentelijke gronden.
 • Vitale sportparken realiseren in Driel, Heteren, Zetten, Herveld en Valburg in navolging van het succes van Vitaal Sportpark de Pas in Elst.
 • Nieuwbouw van het zwembad in Zetten voor alle doelgroepen.
 • Voldoende capaciteit voor binnensport en buitensport.
 • Een openbare ruimte die sport en bewegen stimuleert, bijvoorbeeld met het uitzetten van hardlooproutes, goede wandelpaden met rustpunten of sportvoorzieningen in parken zoals calisthenicsvelden.
 • Extra geld om de sportdeelname door mensen met een beperking en kwetsbare doelgroepen te verhogen zoals door het beter toegankelijk maken van sportaccommodaties.
 • Actieve hulp bieden aan de verenigingen met het verduurzamen van de accommodaties.
 • Sportclubs meer mogelijkheden geven om inkomsten te verkrijgen en te behouden zoals sponsoruitingen en zelfwerkzaamheid.
 • Succesvolle evenementen zoals Special Sports Event blijvend ondersteunen.
 • Verenigingen te belonen die programma’s ‘sport voor ouderen’ in hun activiteiten hebben opgenomen.
 • Stimuleren van verenigingen om hun gebouwen open te stellen voor andere activiteiten voor de buurt zoals kinderopvang etc.
 • Uitvoering geven aan het lokale sportakkoord dat ondersteund wordt door ruim 80 organisaties en verenigingen.
 • Versterken van de inzet van de buurtsportcoaches en van Overbetuwe Beweegt ter ondersteuning van de sportclubs.
 • Oprichten van Sportplatform Overbetuwe waar sportverenigingen kennis en ervaring kunnen uitwisselen en tot meer samenwerking komen.