Bereikbare kernen

Mobiliteit is belangrijk voor economische groei maar zeker ook voor de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen. Door allerlei ontwikkelingen zoals woningbouw en de bezorgeconomie wordt het drukker op de wegen, de fietspaden en het openbaar vervoer. Hierdoor komen de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in het geding.

We moeten knelpunten in het netwerk van fiets, openbaar vervoer en auto, die kunnen ontstaan door het overbelast raken van de A325, het spoor en het vooralsnog niet doortrekken van de A15, voorkomen. Om onze gemeente bereikbaar en leefbaar te houden, willen wij deze verbindingen versterken.

Wij vinden dat de inrichting van onze infrastructuur ook een stimulans moet zijn om meer van de fiets en het openbaar vervoer gebruik te maken zodat de hoge autoafhankelijkheid op een natuurlijke wijze kleiner wordt.

Er moet daarom juist meer worden ingezet om de oost-west verbindingen in onze gemeente en naar de gemeente Lingewaard te versterken, zoals het fietspad langs de Linge en beter openbaar vervoer naar (en tussen) de dorpen.

Door woningbouw in de hele gemeente wordt de leefbaarheid verbeterd en vermindert de reisbehoefte.

Dichter wonen bij werk en bij voorzieningen helpt iedere dag opnieuw.

Wij zien de volgende prioriteiten:

 • Behoud en verbeteren van de bestaande busverbindingen met de dorpen.
 • Behouden van de bestaande Oost-West busverbinding (“Lijn 35”).
 • Betere benutting van de Betuwelijn en een nieuw station in Valburg.
 • De stationsomgeving Zetten-Andelst goed bereikbaar en verkeersveiliger maken.
 • Belangrijke fietsroutes voorzien van vrij liggende fietspaden, zoals langs de Linge.
 • Nieuwe (snel)fietsroutes realiseren tussen de 3 steden (Arnhem, Nijmegen en Wageningen).
 • Verkeersveilige dijken die open blijven voor iedereen, zogenoemde Gastvrije Dijken.
 • Oosterhout bereikbaar houden en ageren tegen afsluitingen en verkeersknippen door Nijmegen.
 • Schoolroutes verkeersveiliger maken.
 • De top tien van onveilige kruispunten en wegen verkeersveiliger maken.
 • Geen betaald parkeren maar autogebruik overbodig maken door goede en veilige (fiets)verbindingen, openbaar vervoer en dergelijke.