Actueel

Verkiezingsprogramma

Dienstbaar samen besturen

Gemeente De gemeentelijke organisatie moet vanzelfsprekend goed zijn toegerust voor haar taken. Dat gaat over mensen en over middelen, maar ook over houding en gedrag.

Lees meer »
Verkiezingsprogramma

Investeren in onderwijs

De inhoudelijke kant van het onderwijs wordt niet bepaald door de gemeente, maar die heeft wel een faciliterende rol. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor

Lees meer »
Verkiezingsprogramma

Ondernemen met toekomst

De keuzes voor de lokale samenleving die we door willen geven, vertalen we ook in een eerlijke economie. Waarbij we stevige lessen hebben getrokken uit

Lees meer »
Verkiezingsprogramma

Sociaal zorgen voor elkaar

Solidariteit is één van onze kernwaarden. Wij vinden dat we moeten zorgen voor mensen die dat nodig hebben. Participatie Er is veel werkgelegenheid in Overbetuwe,

Lees meer »
Verkiezingsprogramma

Ontmoeten en recreëren

Wij willen de sociale verbindingen van de dorpen in de gemeente Overbetuwe behouden en zo mogelijk versterken. Daarbij vinden wij het van het grootste belang

Lees meer »
Verkiezingsprogramma

Ons boerenlandschap koesteren

Overbetuwe is een prachtige gemeente. Het landschap in het rivierengebied is in feite één brok cultuurhistorie. Bestaande landgoederen zijn zéér gewaardeerde elementen in het rivierengebied.

Lees meer »
Verkiezingsprogramma

Veilig zijn

In een ideale samenleving hoeft niemand zich zorgen te maken over veiligheid. Helaas is onze samenleving soms verre van ideaal. Veiligheid kent meerdere dimensies. Traditioneel

Lees meer »
Verkiezingsprogramma

Duurzaam leven

Duurzaamheid is een belangrijk aspect bij het uitgangspunt rentmeesterschap. Wij zijn een groene partij die duurzaamheid en innovatie voorstaat. We streven naar een balans tussen

Lees meer »
Verkiezingsprogramma

Sporten en bewegen

Sport brengt mensen letterlijk in beweging, draagt bij aan gezondheid, maar zorgt ook voor ontspanning en ontmoeting. Het heeft daarmee een grote maatschappelijke waarde en

Lees meer »