Schriftelijke Vragen CDA – Starterswoningen Overbetuwe

– 20 Maart 2023 –

Op 2 januari verscheen een artikel in de Gelderlander over een bouwproject in Wehl voor starters met woningen rond de 185.000 euro. Gezien de grote vraag naar dit soort type woningen vanuit jonge starters zijn wij erg benieuwd naar eventuele mogelijkheden om een soortgelijk project te initieren in Gemeente Overbetuwe. Het project ziet er als volgt uit: 

Het project, Kiefland genaamd, is een pilot waarbij starters de kans wordt geboden relatief goedkoop zelf te bouwen. In totaal zijn er dertig stukken grond van elk 100 vierkante meter. Hiervan mag maximaal 70 vierkante meter worden bebouwd, eventueel met een verdieping. De bouwplek is Heideslag, fase twee, aan de zuidzijde van Wehl. Via loting door een notaris zijn dertig woningen toegewezen. De zeventig die met lege handen achterblijven komen op een wachtlijst. Elke lap grond kost 30.000 euro. Verwacht wordt dat de huizen kunnen worden gebouwd voor 155.000 tot 185.000 euro. De kopers zijn verplicht er vijf jaar te gaan wonen. De woningen zijn een soort uuthuuskes. Met dit verschil dat uuthuuskes vaak voor een periode van vijftien jaar worden gebouwd en deze permanent blijven staan. Ook kunnen de kopers hun eigen plan maken. Bij de uitwerking van de plannen worden de dertig terzijde gestaan door de Groenlose stedenbouwkundige Ellen Klein Gunnewiek.

Dit artikel en initiatief was genoeg reden voor het CDA om schriftelijke vragen te stellen om te kijken of een soortgelijk project ook mogelijk was in Overbetuwe.

Onze vragen:

  1. Wat zijn de mogelijkheden/onmogelijkheden voor een soortgelijk project in Gemeente Overbetuwe?
  2. Wat zijn eventuele locaties die uw inziens geschikt zouden zijn voor deze woonvorm en op welke schaal zou dit hier mogelijk zijn?
  3. Hoe zou een project zoals bovenstaand op korte termijn (lees 2023) in gang gezet kunnen worden en wat is hiervoor nodig vanuit de raad?
  4. Wat kan er wel voor koopstarters worden gedaan als een dergelijk project niet in Overbetuwe mogelijk is?

De antwoorden op onze vragen waren erg technisch. Toch waren we blij toen we met iets meer context een positief bericht lazen in de krant. Wethouder Dimitri Horsthuis – Tangelder licht toe dat een idee als bovenstaand zeker mogelijk is in Overbetuwe, op de voorwaarde dat een concrete initiatiefnemer zich meldt.

Horsthuis-Tangelder verwacht in het tweede kwartaal de resultaten in het aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen. Die is vervolgens aan zet om verdere invulling te geven aan de plannen. ,,Ook moet dan duidelijk worden waar er ruimte is voor dit soort wooninitiatieven en welke rol de gemeente daarin moet spelen”, zegt hij.

Als CDA fractie zijn wij positief en hopen wij in het tweede kwartaal door te kunnen pakken. De nood naar woningen wordt alsmaar groter dus snelheid is zeker gewenst aldus Harm van der Weijden namens de CDA fractie.