Installatie van de vijf wethouders

Tijdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad op woensdag 11 mei zijn de vijf wethouders van de nieuwe coalitie van Overbetuwe geïnstalleerd. De coalitie die de komende vier jaar het dagelijks bestuur van de gemeente vormt, bestaat uit GBO, CDA en GroenLinks en zij zijn samen goed voor een meerderheid van 18 van de 29 zetels.

De komende collegeperiode 2022-2026 gaan er vijf wethouders aan de slag voor onze gemeente. GBO levert twee wethouders: Dimitri Horsthuis-Tangelder en René Post. Namens ons CDA zijn Wijnte Hol en Chantal Teunissen geïnstalleerd als wethouders. Rik van den Dam neemt namens GroenLinks als wethouder deel aan het college. Chantal Teunissen wordt deeltijdwethouder (0,6 fte).

Het coalitieprogramma op hoofdlijnen van GBO, CDA en GroenLinks voor de periode 2022 – 2026 heet Samen aan Zet!’. Het programma is hier te lezen. Tijdens de raadsvergadering op 11 mei reageerden de raadsfracties op dit akkoord. Dimitri Horsthuis-Tangelder, René Post, Wijnte Hol en Rik van den Dam werden bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart voor hun partij gekozen in de gemeenteraad van Overbetuwe. Nu zij benoemd zijn tot wethouder, worden hun zetels in de raad overgenomen door Chanessa Wartes- de Boef (GBO), Andries Schoneveld (GBO), Harm van der Weijden (CDA) en Thijme Hoffmann (GL).

Het nieuwe college werkt samen op donderdag 12 mei de definitieve portefeuilleverdeling uit.

Via deze weg wenst het CDA Overbetuwe het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraadsleden veel succes en plezier voor de komende raadsperiode en we kijken uit naar een mooie samenwerking!

Voorafgaand aan hun installatie als wethouder, leest burgemeester Patricia Hoytink-Roubos de eed/belofte voor aan Dimitri Horsthuis-Tangelder, René Post, Wijnte Hol, Chantal Teunissen en Rik van den Dam (vlnr).