Update Raadsvergadering April

– 03 Mei 2023 –

De gemeenteraad vergadert wekelijks over uiteenlopende onderwerpen in verschillende samenstellingen. Soms is het informatief van karakter, de andere keer dienen er, soms ingrijpende, besluiten genomen te worden. Waar voor de ene inwoner besluitvorming geen gevolgen heeft, kan een andere dat wel degelijk hebben en is de impact groot. Die impact proberen we samen vanuit de diversiteit in standpunten van alle partijen iedere keer weer zo goed mogelijk af te wegen.

Raadsvergaderingen hebben als doel om raadsbesluiten definitief vaststellen. Sommige thema’s vragen nog een uitgebreide bespreking en andere worden direct afgehamerd. In de raadvergadering van dinsdag 18 april ’23  was over veel onderwerpen al in de voorbereidende vergaderingen overeenstemming bereikt, waardoor de agenda vlot kon worden doorlopen.

Een belangrijk onderwerp voor ons als CDA was het agendapunt rondom de locatiekeuze voor woonwagenstandplaatsen in het westelijke deel van Overbetuwe. In de laatste ontwikkelingen rondom de nieuwbouwplannen voor Randwijk, die wij van harte toejuichen, hebben wij fractiebreed onze steun uitgesproken voor dit agendapunt. Tevens hebben wij een motie ingebracht om een oproep te doen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om voorrang te geven aan Randwijkers in de nieuwbouwplannen. We zien meer en meer dat nieuwbouwwijken in onze gemeente een aantrekkingskracht hebben voor mensen buiten de desbetreffende dorpen en onze gemeente. Een mooie ontwikkeling dat mensen graag in Overbetuwe willen wonen, echter vinden we het ook belangrijk oog te hebben voor de huidige inwoners in de dorpen, voor jong en oud dienen we samen ons in te zetten dat zij ook in hun eigen kern kunnen blijven wonen. UIteindelijk werd er ruimschoots voor de motie gestemd en kan het collega aan de slag.

Een ander belangrijk onderwerp was het eerherstel en de erkenning voor het leed van onze Molukse KNIL-militairen in Nederland en in het bijzonder voor Overbetuwe. Om recht te doen aan de wijze waarop zij zich ingezet hebben voor ons Koninkrijk. hebben wij ons raadbreed uitgesproken om dit eerherstel en deze erkenning te steunen. Een belangrijke uitspraak om zo met elkaar niet te vergeten dat ook zij een belangrijke rol hebben gespeeld in ons verleden.

Ook kwam de nieuwbouw van het Multifunctioneel Sportcentrum (MFS) in Elst voorbij. Dit nieuw te bouwen sportcentrum is een belangrijke impuls voor binnensport in Elst en Overbetuwe. Een moderne en eigentijdse sporthal en zwemvoorziening waar iedereen kan sporten, dat is waar wij als CDA graag aandacht voor willen vragen. Met een eerder ingediende motie van ons als CDA rondom de binnensportvoorziening de Kruisakkers in Elst en ook een sterk verouderde Helster heeft de nieuwbouw van dit MFS prioriteit en we zijn dan ook blij dat dit breed in de raad gedragen worden.

Graag nodig ik u uit om eens mee te kijken bij een van onze vergaderingen. Wat is er nodig om een besluit te nemen en hoe wordt juist mijn stem vertegenwoordigd? Als CDA-Overbetuwe zijn wij goed vertegenwoordigd in alle dorpen en kernen in Overbetuwe, we gaan graag met u in gesprek over wat er leeft.

– Marijke Mulder, raadslid