Veilig zijn

In een ideale samenleving hoeft niemand zich zorgen te maken over veiligheid. Helaas is onze samenleving soms verre van ideaal. Veiligheid kent meerdere dimensies. Traditioneel gaat het hierbij om fysieke en sociale veiligheid, maar daar is digitale veiligheid zeker bij gekomen.

Het waarborgen van veiligheid is geen statisch proces: door maatschappelijke ontwikkelingen zijn hiervoor blijvend maatregelen nodig. Wij denken daarbij aan het volgende:

  • Ook als gemeente houden wij de vinger aan de pols rondom (hoog) water management en het hebben van betrouwbare dijken.
  • Hulp- en politiediensten moeten bereikbaar zijn en snel ter plaatse, binnen de geldende normtijden, ook als ze gecentraliseerd buiten onze gemeente zijn gehuisvest.
  • Mensen die in hun thuissituatie veiligheidsrisico’s ervaren, of het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, moeten een snelle en eenvoudige toegang hebben tot hulp.
  • Kleine criminaliteit en overlast moeten ook effectief worden bestreden, onder andere door inzet van BOA’s. Onze BOA’s spreken inwoners aan op de naleving van regels.
  • Verkeersonveilige situaties moeten bij de gemeente eenvoudig kunnen worden gemeld, geëvalueerd en zo mogelijk snel met effectieve maatregelen worden verholpen.

De laatste jaren is duidelijk geworden dat de onderwereld probeert te infiltreren in onze gewone maatschappij. Ook een gemeente als Overbetuwe loopt risico’s. In samenwerking met politie en justitie zullen wij onze rol in de bestrijding van ondermijning invulling geven.

De gemeente werkt samen met politie, het openbaar ministerie en de veiligheidsregio om de veiligheid te verbeteren. We gaan extra aandacht besteden aan het buitengebied, om te voorkomen dat er illegale vuilstortingen, drugslabs, illegale huisvesting of wietplantages zijn.

Snelheidscontroles op plaatsen waar auto’s en fietsers samen de weg gebruiken, blijven nodig. Wij zullen hier voortdurend aandacht voor vragen bij de politie en, voor zover mogelijk, een regisserende rol spelen.

Wij vinden het belangrijk dat voorlichting op het gebied van inbraakpreventie en brandpreventie plaatsvindt, dat zetten wij dan ook voort. Ook voor digitale risico’s moet er voorlichting zijn. Voor inwoners omdat digitale kwaadwillenden steeds slimmer worden, maar de grootste risico’s zien wij bij bedrijven en instellingen: daar is voor een kwaad willende “het meeste te halen”.

Om risico’s tijdig te identificeren en ook in te kunnen grijpen is het noodzakelijk dat deze eenvoudig gemeld kunnen worden. Een centraal meldpunt bij de gemeente (al dan niet digitaal) voor alle mogelijke veiligheidsrisico’s zou daarbij kunnen helpen. Uiteraard dan niet bedoeld voor acute, levensbedreigende situaties: daarvoor bestaat het landelijke 112 telefoonnummer.