CDA Kamerlid René Peters Jeugdzorg en Wmo bezoekt ledenvergadering CDA-Overbetuwe op 23 mei 2022

Op maandag 23 mei 2022 organiseert het bestuur van CDA-afdeling Overbetuwe een ledenvergadering in MFC De Hoenderik in Herveld. Van 19.30 tot 20.00 uur worden de jaarstukken behandeld. Om 20.00 uur is een korte pauze en om 20.15 uur zal, naast kennismaking met de nieuwe CDA-wethouders en het coalitieakkoord, Tweede Kamerlid René Peters een bijdrage leveren en met aanwezigen in debat gaan. Hij neemt graag uw ervaringen mee naar Den Haag. René Peters is woordvoerder op de volgende terreinen in de Tweede Kamer: Sociale Zaken en Werkgelegenheid (integratie, schulden- en armoedebeleid, participatiewet, WIA, Wajong, arbeidsmarktdiscriminatie), Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Langdurige zorg, Jeugdzorg (jeugdreclassering, -bescherming). Bij uitstek dossiers waar ook de gemeentepolitiek veel mee te maken heeft.

Vanaf 20.00 uur zijn ook niet leden van CDA-Overbetuwe van harte welkom!

Locatie is MFC De Hoendrik, Het Dorpsplein 22, Herveld

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Dorien Kloosterman, bestuurslid CDA-Overbetuwe, te bereiken via d.kloosterman.cda@gmail.com.