Gemeentebelangen, CDA en GroenLinks Overbetuwe presenteren concept-coalitieprogramma op hoofdlijnen

Samen aan zet! Dat is de titel van het concept-coalitieprogramma op hoofdlijnen dat Gemeentebelangen Overbetuwe, CDA Overbetuwe en GroenLinks Overbetuwe de afgelopen weken hebben opgesteld. Dit programma bespreken we op 20 april 2022 in een openbare vergadering met de gemeenteraad, inwoners, verenigingen en ondernemers. We vinden het van belang dat iedereen de gelegenheid krijgt een mening te geven. Zo willen de coalitievormende partijen een breed gedragen programma mogelijk maken.

Op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de verkennende gesprekken die daarop volgden, nodigde Gemeentebelangen Overbetuwe de fracties van CDA en GroenLinks uit om samen een coalitie te vormen. De afgelopen periode zijn er veel gesprekken gevoerd, is er input gegeven door organisaties en zijn de verkiezingsprogramma’s doorgelopen. We hebben het vertrouwen uitgesproken om met elkaar aan de slag te gaan. De titel van het coalitieprogramma geeft het ook aan: Samen aan zet! We maken afspraken over de manier van werken met de raad, met de samenleving en de ambtelijke organisatie. De participatiecultuur is daarbij het uitgangspunt.

Praat dus mee. Deel uw ideeën, tips en suggesties op 20 april 2022 met de coalitie. Deze avond wordt geleid door de procesbegeleider Nelis van Binsbergen. Uiteraard organiseren we in de toekomst meer van dit soort gesprekken. Zo gaan we de inwoners, verenigingen en ondernemers meer betrekken bij beleid en besluiten die voor hen belangrijk zijn. We zijn immers samen aan zet!

De input die we tijdens de avond ophalen, nemen we mee om te komen tot een definitief coalitieprogramma op hoofdlijnen. Dit bieden we op 11 mei 2022 in een bijzondere raadsvergadering aan de gemeenteraad aan. Tijdens die vergadering wordt ook het nieuwe college geïnstalleerd.

Aanmelden voor 20 april 2022 kan via: griffie@overbetuwe.nl

Via de volgende link is de conceptversie van het coalitieprogramma te vinden: Agenda OverBetuwe – Verkiezingen 2022 woensdag 20 april 2022 19:30 – 22:00 – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)