Beoogde wethouders Overbetuwe bekend

Vorige week hebben de coalitievormende partijen GBO, CDA en GroenLinks het concept-coalitieprogramma
“Samen aan Zet” bekendgemaakt. Nu kunnen we ook alle beoogde wethouders-kandidaten bekendmaken.
Drie wethouders-kandidaten waren al bekend: voor Gemeentebelangen Overbetuwe Dimitri Horsthuis –
Tangelder, voor CDA Wijnte Hol en voor GroenLinks Rik van den Dam.

Er spelen grote maatschappelijke en bestuurlijke opgaven in het brede sociale domein de komende jaren.
Daarom is gekozen voor een stevige vertegenwoordiging met twee kandidaat-wethouders René Post
(Gemeentebelangen Overbetuwe) en Chantal Teunissen (CDA) die samen deze kar gaan trekken. Chantal
Teunissen, nieuwkomer in het bestuur van Overbetuwe, geboren en getogen in Lent en lang politiek actief
geweest in onze regio, zal zich als parttime wethouder voornamelijk focussen op WMO, Welzijn en
Volksgezondheid. René Post (Gemeentebelangen Overbetuwe) een bekend gezicht in de Overbetuwse politiek
richt zich op o.a. op Jeugdzorg, Participatiewet en het armoede- en minimabeleid. Daarnaast zal de nieuwe
portefeuille dienstbare overheid worden toegevoegd voor de dienstverlening naar onze inwoners toe. Hiermee
borgen we de continuïteit van het sociale domein.
Rik van den Dam (GroenLinks), momenteel concerncontroller en de afgelopen periode fractievoorzitter, krijgt
de portefeuilles financiën, duurzaamheid, milieuzaken en dierenwelzijn. Wijnte Hol (CDA) gaat aan de slag met
onze landschappelijke ontwikkeling, mobiliteitsbeleid & infrastructuur en openbare ruimte. Daarnaast is hij
verantwoordelijk voor het sportbeleid en evenementen en een aantal projecten zoals het stationsgebied en het
zwembad in Elst. Dimitri Horsthuis – Tangelder (Gemeentebelangen Overbetuwe) wordt portefeuillehouder ruimtelijke ordening (bouwen en wonen), omgevingsvisie en gemeentelijk vastgoed. Daarnaast behoudt hij de portefeuilles economische zaken en kunst, cultuur en erfgoed.

Op 20 april 2022 bespreken de partijen het concept-coalitieprogramma in een openbare vergadering met de
gemeenteraad, inwoners, verenigingen en ondernemers. Wij verwelkomen u daar graag om met u van
gedachten te wisselen over het coalitieprogramma, zo zijn wij samen aan zet! Het definitieve
coalitieprogramma op hoofdlijnen bieden ze op 11 mei 2022 in een bijzondere raadsvergadering aan de
gemeenteraad aan. Tijdens die vergadering wordt ook het nieuwe college geïnstalleerd. Wij kijken ernaar uit
met u samen verder te werken aan ons Overbetuwe!