Koninklijke onderscheiding voor onze Dorien

Ons CDA-raadslid Dorien Kloosterman – Van Kamperdijk heeft gisteravond uit handen van onze burgemeester een koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen voor haar jarenlange inzet in de Overbetuwse politiek. Tijdens de laatste raadsvergadering van deze raad ontving Dorien bij haar afscheid de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze heeft zich 12 jaar lang onafgebroken ingezet in de raad en CDA-fractie voor onze inwoners. Haar hart ligt bij het sociale domein en in de toespraken werd haar kennis en expertise op dit uitdagende thema meermaals geroemd.

Het bestuur en de fractie van CDA Overbetuwe willen haar via deze weg nogmaals hartelijk feliciteren en zijn blij dat Dorien betrokken blijft bij het team als lid van het bestuur.