CDA Overbetuwe tevreden met verkiezingsuitslag

Geheel volgens de landelijke verwachting en de landelijke uitkomst hebben ook in Overbetuwe de
lokale partijen (als enige) winst behaald. Voor BOB blijft de zetelwinst bescheiden, maar GBO kunnen
wij feliciteren met een prachtige verdubbeling van het zetelaantal. Ze zijn nipt de grootste van
Overbetuwe met 8 zetels!

Alle landelijke partijen in Overbetuwe noteren een verlies. Soms is dat een verlies in zetels, soms
alleen in stemmen, maar altijd een verlies. Niemand van hen heeft dus reden tot feestvreugde. Ook
het CDA niet. Toch voelen wij ons geen verliezer van deze verkiezingen, integendeel.
Vanaf de start van onze gemeente in 2001 is het CDA telkens met 7 zetels in de gemeenteraad
aanwezig geweest. In 2014 bracht de gemeentehuis discussie een monsterwinst van 6 zetels,
waarvan we er in 2018 onverwacht nog 2 wisten vast te houden. Deze 2 bonuszetels leveren wij nu
weer in. We zijn weer terug op ons oude, stabiele, niveau. Procentueel gezien scoren we zelfs
aanmerkelijk beter dan in 2010, toen de gemeentehuis discussie er nog niet was. De buitenwereld zal
het wellicht niet begrijpen, maar wij ervaren dit als een heel mooie uitslag en niet als verlies.
Het politieke speelveld in Overbetuwe is helder. Er zijn 2 grote partijen, GBO en CDA, die samen 15
zetels in de 29 koppige raad bezetten. Andere partijen hebben hetzij 3 zetels, hetzij 1 zetel en zijn
dus beduidend kleiner.

Inmiddels zijn de verkennende gesprekken gestart rondom coalitievorming, waarbij niet het CDA
maar GBO als eerste aan zet is. Niet omdat dit is voorgeschreven, maar omdat we dat zo hebben
afgesproken en ook in het verleden de grootste partij altijd als eerste aan zet was. Wij respecteren
deze afspraak.

GBO en CDA hebben in de afgelopen collegeperiode prima samengewerkt en onze
verkiezingsprogramma’s zijn voor 95 % hetzelfde. Dat, samen met de uitslag in zetels, vormt in ieder
geval geen belemmering om als CDA ook in de komende raadsperiode een dragende factor binnen
een coalitie te zijn. De gesprekken gaan uitwijzen hoe dit vorm zal worden gegeven. Wanneer er
aanleiding toe is, zullen wij u vanzelfsprekend nader berichten.

Tot slot willen wij u van harte bedanken voor uw steun tijdens de campagne en op de
verkiezingsdagen. Dankzij onze solide ledenbasis is het CDA in de gemeente Overbetuwe nog steeds
een partij die volop mee kan doen in de plaatselijke politieke arena!

Elst, 24 maart 2022, CDA Overbetuwe

Wijnte Hol (lijsttrekker)
Johan Peters (namens bestuur) voorzitter